Phó Chủ tịch QH: “2 đại biểu sai phạm do đầu vào không chặt chẽ”

Tuấn Minh

"2 ĐBQH sai phạm đều là nữ tự ứng cử, đều là từ doanh nghiệp và do đầu vào không chặt chẽ cho nên cần đưa vào báo cáo để từ đó rút kinh nghiệm cho khóa tới được tốt hơn", Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho biết.

Chiều 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Là người phát biểu ý kiến mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá, nhiệm kỳ này đã cải tiến chương trình hoạt động giám sát của UBTVQH. Thông qua nhiều phiên giải trình của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban đã kiến nghị nhiều vấn đề giúp cho Chính phủ, các bộ ngành chỉnh sửa để khắc phục các bất cập.  

Về hoạt động của QH, ông Sơn cho rằng, QH đã tổ chức được truyền hình trực tuyến tới các đoàn ĐBQH. Tăng thời lượng truyền hình trực tiếp khi cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Thông qua đó dân nắm hiểu rõ hơn hoạt động của QH và tin tưởng hơn vào QH.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, báo cáo của QH lại không đề cập đến việc bãi miễn 2 ĐBQH không đáp ứng được yêu cầu bị bãi nhiệm (Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Đoàn ĐBQH Long An và bà Châu Thị Thu Nga – Đoàn ĐBQH TP Hà Nội – PV).

"2 ĐBQH sai phạm đều là nữ tự ứng cử, đều là từ doanh nghiệp và do đầu vào không chặt chẽ cho nên cần đưa vào báo cáo để từ đó rút kinh nghiệm cho khóa tới được tốt hơn", ông Sơn đề nghị. 

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn.

Còn theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, trong 5 năm qua, hoạt động của QH đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, từ tổ chức, vận hành, xây dựng luật, Hiến pháp…

Theo ông Ksor Phước, các hoạt động của QH đã phát huy dân chủ ngày càng cao, vai trò của ĐBQH ngày càng cao. Tính công khai và minh bạch ngày càng được nâng cao và được người dân cả nước ủng hộ. Hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất hơn và hiệu lực ngày càng cao. Các quyết định của QH ngày càng như “đinh đóng cột” và đều được thực thi một cách nghiêm túc.

“Các hoạt động của QH đã bám sát sự vận động, tình hình nóng hổi của đất nước, giải quyết các vấn đề nóng bỏng của đất nước, thỏa mãn được yêu cầu của nhân dân, cuộc sống. Do không ngừng cải tiến đổi mới hoạt động nên ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, cử tri”, ông Ksor Phước đánh giá.

Đề cập đến mặt hạn chế của hoạt động QH trong nhiệm kỳ qua, ông Ksor Phước tỏ ra tiếc nuối vì chỉ có một đại biểu có sáng kiến luật nhưng chưa hoàn chỉnh.

Theo ông, tới đây, QH cần hướng cho đại biểu và tổ chức xã hội, không nhất thiết phải hoàn thiện một bộ luật, có thể chỉ đề xuất một chiều, một chương cũng coi là sáng kiến thì mới phát huy được vai trò chuyên môn của cộng đồng xã hội. Còn hiện nay hoàn thiện luật chủ yếu là nhờ vào QH và các cơ quan chuyên môn là chính.

Ngoài ra, ông Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cho biết, hoạt động của QH vẫn còn không ít vụ việc tồn tại gây tác hại lớn cho nhân dân. Ông nêu ra trường hợp thủy điện ở Gia Lai và cho rằng việc giám sát ở đây là có nhưng không xử lý được.

“Hay ngay vấn đề bảo vệ quản lý rừng cũng vậy. Tiếng nói của cử tri đã đập dầm dầm đến cửa QH nhưng chúng ta chưa xử lý được. Chúng ta nhìn thấy, toàn dân nhìn thấy nhưng chưa xử lý được”, ông Ksor Phước nêu.

Cho ý kiến về báo cáo nhiệm kỳ của QH và Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cần làm rõ những việc Quốc hội khoá XIII, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm đã đạt kế quả, tạo đổi mới và đem lại định hướng mới, mở ra được cái gì trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, việc sửa đổi, ban hành Hiến pháp 2013 là để cương lĩnh của Đảng đi vào đời sống. Tinh thần Hiến pháp đảm bảo mở rộng quyền dân chủ của nhân dân, Nhà nước pháp quyền được tăng cường, quyền con người, quyền công dân đảm bảo, hệ thống được đặt ra vừa đổi mới, vừa rõ ràng. Từ đó các bộ luật được xây dựng để triển khai Hiến pháp và để đưa đất nước tiến lên.

Hay chức năng quyết định vấn đề trọng đại của đất nước thì Quốc hội khoá XIII quyết “trúng” thế nào để tạo nền tảng phát triển, tạo kết quả.

Về giám sát thì việc lấy phiếu ín nhiệm chính là lần đầu tiên Quốc hội thay mặt nhân dân thực hiện quyền do pháp luật quy định để đánh giá người được Quốc hội bầu và phê chuẩn, từ đó đem lại kết quả.

Hoạt động giám sát để ra Nghị quyết có địa chỉ, có vấn đề, đối tượng. Nhiều lĩnh vực trước đây còn ít “đụng” đến như Công an, Toà án thì nay đều được đem ra Quốc hội để thấy rõ vai trò, trách nhiệm.

Các hoạt động từ lập pháp, quyết định, giám sát thúc đẩy hoạt động của toàn bộ hệ thống bộ máy Nhà nước. Chính phủ và các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc và nhờ vậy tạo chuyển động về mọi mặt.

“Phải có đánh giá tổng kết nhất, như vậy là nhiệm kỳ này thế nào? Có hoàn thành tốt nhiệm vụ không?. Trong này dùng những từ kêu quá “xuất sắc” tôi thấy không nên dùng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo đánh giá của Chủ tịch QH, thành công nhất của khoá XIII là hoạt động của Quốc hội được nhân dân ủng hộ, đồng tình. Thông qua Quốc hội có hoạt động của Đảng, Nhà nước đã củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

“Hoạt động không thực chất, đánh trống bỏ dùi thì dân chán ngay nhưng qua các cuộc tiếp xúc sau mỗi kỳ họp trong nhiệm kỳ qua nhân dân đều đánh giá thành công, cử tri phấn khởi”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet