Phó Thủ tướng đề nghị TP HCM chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

Minh Thư

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới với 50/56 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới…

Sáng 2/10,  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 2011-2015) và trao Quyết định của Thủ tướng công nhận thêm hai huyện Nhà Bè và Hóc Môn là huyện nông thôn mới.

Tới thời điểm này, sau 5 năm thực hiện Chương trình, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới (50/56 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới), là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng tiêu chí đạt được, tỉ lệ số xã đạt chuẩn và số lượng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới ở Thành phố cũng còn những khó khăn, phải tiếp tục được khắc phục như: Chậm đổi mới các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa cao; tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự một số nơi còn phức tạp.

Đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng đây là những kết quả rất ấn tượng nhờ tư duy đổi mới, vận dụng sáng tạo chủ trương, quan điểm, chính sách chung và điều kiện thực tế, tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai thực hiện, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong điều kiện nguồn lực của Trung ương rất hạn hẹp, thành phố đã huy động các nguồn lực hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí huy động đạt trên 41.800 tỉ đồng, trong đó ngân sách chi một đồng thì huy động được gần 4 đồng, đặc biệt có những chính sách ngân sách chi một đồng thì huy động được 33 đồng từ tín dụng, người dân và doanh nghiệp.

Cho rằng thành công của TP.HCM trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa và tác động rất lớn đối với cả nước, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của thành phố. Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân trên một ha và thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 tăng ít nhất gấp 2 lần so với cuối năm 2015.

Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, thành phố cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo; xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới với cả nước; phát huy tốt vai trò tiên phong, nòng cốt của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet