Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thu hồi tài sản tham nhũng vẫn đạt tỷ lệ thấp

Hồng Chuyên

"Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra, thu hồi tài sản tham nhũng tuy có khá hơn nhưng vẫn đạt tỷ lệ thấp"- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định.

Sáng nay (16/11), Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ và lãnh đạo cao nhất của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Khác các kỳ họp trước chỉ chọn nhóm vấn đề liên quan tới một số thành viên Chính phủ, Viện Kiểm sát, Tòa án để Quốc hội chất vấn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thực hiện chất vấn bất kỳ thành viên Chính phủ nào hay lãnh đạo cao nhất của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo

Mở đầu phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015. Báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổng hợp trên 17 lĩnh vực, bao gồm: kế hoạch đầu tư; tài chính; ngân hàng; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên môi trường; giao thông vận tải; xây dựng; y tế; giáo dục đào tạo; thông tin và truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch; tư pháp; nội vụ;  an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Riêng lĩnh vực Thanh tra, đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; đã giải quyết xong 512/528 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%. Rà soát 503 vụ việc tồn đọng khác, trong đó có 254 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý, 59 vụ việc đã có văn bản thông báo chấm dứt giải quyết. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cơ bản thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định.

Bên cạnh đó, cũng đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan báo chí và người dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tăng cường hợp tác quốc tế; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động thanh tra, bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, đúng pháp luật; đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, kịp thời chuyển những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra theo đúng quy định. Ban hành Nghị định về thực hiện kết luận thanh tra, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm xử lý đến cùng kết luận thanh tra.

Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; ban hành các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành thanh tra.

"Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn xảy ra nhiều vụ khiếu kiện đông người, nhất là liên quan đến đất đai, môi trường. Lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân. Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra; thu hồi tài sản tham nhũng tuy có khá hơn nhưng vẫn đạt tỷ lệ thấp"- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Thời gian qua,  Chính phủ, các bộ ngành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của QH và đã đạt  nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội. Nhiều việc đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành. Một số việc có tính chất thường xuyên lâu dài đang được triển khai tích cực. Cũng có những việc triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra do có bất cập trong cơ chế, chính sách, việc triển khai chưa quyết liệt đồng bộ, thiếu nguồn lực cần thiết và cần có thời gian. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hơn nữa, tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của QH trong thời gian tới, nhất là các nội dung còn hạn chế, yếu kém".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet