Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự tọa đàm về cộng đồng ASEAN

N.K

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại Hội thảo về Cộng đồng ASEAN.

Tại Hội thảo, Phó Thủ tướng nhận định nhận thức về Cộng đồng ASEAN của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế là một trong những thách thức lớn Việt Nam cần vượt qua để tận dụng tối đa cơ hội cũng như hóa giải thách thức trong tiến trình tham gia Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, so với các nước ASEAN-6, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ về quy mô, lạc hậu về công nghệ; doanh nhân, doanh nghiệp cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế.

Những thách thức trên đặt ra yêu cầu phải có chương trình cụ thể để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể và nhân dân về Cộng đồng ASEAN cũng như chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu cụ thể của Cộng đồng đã đặt ra.

Phó Thủ tướng cho hay trong 10 năm tới, ASEAN sẽ bám sát 6 định hướng lớn, gồm: Nâng cao hiệu quả và tính thực chất của liên kết ASEAN, hợp tác của ASEAN với các đối tác; đề cao và tăng cường yếu tố luật lệ trong các hoạt động của ASEAN; thúc đẩy sự tham gia của người dân; nâng cao khả năng tự cường của ASEAN trong việc ứng phó, xử lý thách thức và những biến động bất thường; chú trọng yếu tố phát triển bền vững gắn liền với chương trình nghị sự 2030 của LHQ về phát triển bền vững; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, đồng thời nâng cao đóng góp và vị thế toàn cầu của ASEAN.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet