Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Cần tạo sức ép và cơ chế khuyến khích thúc đẩy thanh toán điện tử”

Phát biểu tại Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp giữa các đơn vị để đưa ra những chính sách cụ thể, tạo sức ép cũng như cơ chế khuyến khích thúc đẩy thanh toán điện tử, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GDP của quốc gia.

Ngày 24/11, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo điện tử VnExpresss và Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2016.

VEPF 2016 tập trung vào 3 nội dung chính gồm, Báo cáo đánh giá kết quả tài chính sau một năm triển khai Thỏa thuận hợp tác liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng Nhà nước tại VEPF 2015 nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực thuế, thương mại điện tử và bán lẻ; Thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả năng liên thông với các dịch vụ thanh toán khác; Cơ hội và thách thức với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam trước làn sóng Fintech (một khái niệm khá rộng chỉ sự đột phá - được thúc đẩy bởi công nghệ, cạnh tranh và quốc tế hóa - ở các dịch vụ tài chính).

Phát biểu chỉ đạo tại VEPF 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh các chủ đề, nội dung trao đổi của VEPF 2016 đã có sự kế thừa kết quả đạt được của VEPF 2015, đồng thời tiếp cận các nội dung mới đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp và kết nối các bộ, ngành, đơn vị liên quan để đưa ra những chính sách cụ thể nhằm giảm thanh toán tiền mặt, tạo sức ép cũng như cơ chế khuyến khích thúc đẩy thanh toán điện tử, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GDP của quốc gia. Bên cạnh đó, các bên cần truyền thông để thông tin điện tử trở nên quen thuộc, thân thiện và văn minh với mọi người dân, góp phần triển khai thành công các mục tiêu đề ra tại Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho nền kinh tế của Chính phủ.

VEPF 2016 đánh giá kết quả tài chính sau 1năm triển khai Thỏa thuận hợp tác liên Bộ Tài chính -Công Thương - Ngân hàng Nhà nước tại VEPF 2015 nhằm thúc đẩy thanh toan điện tử trong lĩnh vực thuế, thương mại điện tử và bán lẻ

Đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai Thỏa thuận liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng Nhà nước tại VEPF 2015, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo triển khai và hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử quốc gia; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan thông qua việc ký kết các thỏa thuận liên bộ để xây dựng cơ chế, chinh sách, chương trình thúc đẩy thanh toán điện tử trong bán lẻ và thương mại điện tử; triển khai hiệu quả dịch vụ thuế điện tử và đưa ra các giải pháp tích hợp thanh toán trong dịch vụ công trực tuyến; hướng tới mục tiêu mọi đối tượng trong xã hội có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ ngân hàng một cách an toàn và bền vững.Diễn đàn ghi nhận các ý kiến đề xuất như Chính phủ cần đưa quy định và lộ trình bắt buộc áp dụng thanh toán điện tử trong thu phí giao thông và thanh toán dịch vụ vận tải công cộng đô thị; ủng hộ xây dựng khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của Fintech nhằm thúc đẩy sự phát triển năng động, bền vững và ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai xây dựng thỏa thuận liên bộ tại VEPF 2015 và hướng tới khẩn trương xây dựng triển khai Đề án tính và thu phí qua tài khoản ngân hàng đối với các dịch vụ công như thu thuế, điện, nước sinh hoạt, học phí, viện phí…

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân các địa phương cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử hiện đại phục vụ thanh toán phí giao thông và dịch vụ vận tải công cộng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các bên liên quan thống nhất cơ chế chia sẻ doanh thu thu phí theo hướng hài hòa lợi ích giữa các đơn vị tham gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng trên toàn quốc.

Cuối cùng, Ngân hàng nhà nước, Bộ Giao thông vận tải phối hợp triển khai các giải pháp khuyến khích và tăng cường truyền thông nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử trung gian.

Nguyễn Khiêm

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet