Phó Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng tăng cường tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Minh Thư

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu đây là việc của dân, từ đó chủ động tham gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng cần tập trung nguồn lực, huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện, trọng tâm là đầu tư phát triển sản xuất, phát triển làng nghề, nâng cao đời sống nông dân. Phấn đấu đến hết năm 2015 toàn Tỉnh ít nhất có 1 xã đạt đủ 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Cùng với đó, Cao Bằng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến hết năm 2015, phấn đấu cuối năm đạt cao nhất mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp phải xây dựng được hạ tầng, tạo sự gắn kết giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực; quy hoạch sản xuất phải gắn với chế biến; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật; có kế hoạch đào tạo, hỗ trợ để sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người dân; xây dựng tốt hạ tầng gắn với phát triển du lịch lịch sử và du lịch tâm linh.

Tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tập quán, tư duy trong sản xuất và sinh hoạt; vận động nhân dân sinh sống trong khu dân cư được quy hoạch.

Về bổ sung 233,52 tỷ đồng để bố trí cho 5 xã có khả năng đạt đủ 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án bổ sung Trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và mức hỗ trợ để tỉnh thực hiện theo đúng chỉ đạo tại công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 27/8/2015 và Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 24/7/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet