Phòng chống HIV: Cần 54 tỷ đồng mua bao cao su trong 5 năm

Ph. Thúy

Theo kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế cần nguồn kinh phí là 7.849 tỷ đồng trong đó riêng tiền mua bao cao su là 54 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Huy động nhiều nguồn kinh phí


Theo kế hoạch của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế nêu ra tại hội thảo "Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 -2020" trước tình hình nhiều nguồn tài trợ bị cắt, giảm, ngân sách nhà nước cho mục tiêu phòng chống HIV/AIDS đã chuyển giao từ chương trình mục tiêu quốc gia trong phòng chống HIV/AIDS chuyển thành dự án trong chương trình khác.

Trong giai đoạn mới từ 2016 - 2020 nguồn tài chính được huy động từ nhiều nguồn khác nhau cho kế hoạch này. Theo đó, Cục phòng chống HIV/AIDS đưa ra các kết hoạch huy động như tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước ở trung ương cho các hoạt động thiết yếu có hiệu quả để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường chi trả các dịch vụ phòng, chống bệnh bằng nguồn đóng góp của người sử dụng chăm sóc dịch vụ, điều trị HIV/AIDS. Ngoài ra, việc xã hội hóa, huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS cũng rất quan trọng.

Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS theo hướng đẩy mạnh tham gia của BHYT đối với các dịch vụ được cung cấp, hoàn thiện cơ chế điều phối, phân bổ nhằm kiểm soát hiệu quả nguồn kinh phí huy động được. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí.

Cần 7.489 tỷ đồng 

Theo đại diện Cục phòng chống HIV/AIDS, nhu cầu kinh phí cho hoạt động này trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2016 - 2020 là 7.489 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương 1.489 tỷ đồng chiếm 20 %, ngân sách nhà nước của địa phương là 1.665 tỷ đồng chiếm 22 %, BHYT 1.258 tỷ đồng chiếm 17 %, thu từ viện phí, các hoạt động có phí là 794 tỷ đòng chiếm 11 %, viện trợ khác khoảng 1,464 tỷ đồng khoảng 20 %, kinh phí đang thiếu là 816 tỷ đồng khoảng 11 %.

Trong đó, các khoản chi cho dự phòng và can thiệp giảm hại bao gồm mua bơm kim tiêm là 111 tỷ đồng, mua thuốc methadone là 874 tỷ đồng, chi phí cho điều trị methadone như vận hành cơ sở vật chất, cán bộ là 1.259 tỷ đồng. Đặc biệt, mua bao cao su để phát cho gái mại dâm, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao là 54 tỷ đồng....

Trong việc phòng chống HIV/AIDS thì ngoài việc phân phát bơm kim tiêm, việc phát bao cao su và chất bôi trơn cho các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao được ưu tiên đặc biệt là mại dâm đường phố.

Phân phát bao cao su, chất bôi trơn cho nhóm can thiệp thông qua các mô hình như nhân viên tiếp cận cộng đồng, nhà thuốc, các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, cơ sở giải trí, trung tâm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, cơ sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

Trong thời gian tới, theo Cục HIV/AIDS, Bộ Y tế sẽ giảm dần số lượng bao cao su cấp phát miễn phí, mở rộng mô hình tiếp thị xã hội bao cao su và phát triển thị trường thương mại đảm bảo đủ bao cao su, chất bôi trơn ở các kênh tiếp thị, thị trường thương mại để người mua dâm, bán dâm tiêm chích ma túy có thể mua được bất cứ lúc nào.

Cũng theo kế hoach, trong thời gian tới sẽ ban hành cơ chế kiểm dịch chất lượng bao cao su cho nam giới, nâng cao vai trò của các tổ chức dựa vào cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc cung cấp bao cao su cho các đối tượng can thiệp.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet