Phòng, chống rửa tiền: Có hay không nguy cơ rửa tiền từ khách hàng hiện tại?

Ngọc Tuân

Chuyển khoản tiền mặt, tiền đến và đi với cùng một tài khoản trong cùng một thời gian tương đối ngắn, thanh toán giữa các khách hàng có tài khoản trong cùng một văn phòng... là một trong những giao dịch cần được giám sát để nhận biết.

Các dấu hiệu cho thấy một giao dịch rửa tiền

Theo cơ quan Chuyển giao công nghệ tài chính Luxembourg (ATTF)- đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp phòng, chống rửa tiền và theo dõi các hoạt động rửa tiền- phương pháp để một ngân hàng tiếp cận một hoạt động bị nghi là rửa tiền là đánh giá tiềm năng rủi ro rửa tiền.

Việc xác định những rủi ro rửa tiền của khách hàng và các giao dịch sẽ cho phép các tổ chức tín dụng xác định và thực hiện các biện pháp phù hợp và kiểm soát để giảm thiểu những rủi ro này.

Rủi ro đối với một số khách hàng chỉ có thể trở nên rõ ràng khi khách hàng giao dịch qua tài khoản. Việc  giám sát các giao dịch của khách hàng là một thành phần cơ bản của một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro.

Các tiêu chí rủi ro thường được sử dụng nhiều nhất là: Rủi ro chính sách, rủi ro khách hàng, rủi ro dịch vụ.

Các hoạt động rửa tiền thường được đổ vào hàng hóa xa xỉ phẩm, các hoạt động vui chơi có thưởng, nhà hàng, vàng, kim cương, cầm đồ, vận chuyển...

Nguyên tắc của việc phát hiện giao dịch đáng ngờ

Bất kỳ một khách hàng đến từ một quốc gia có rửa tiền tràn lan đều đáng ngờ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi khách hàng đều có khả năng rửa tiền, hoặc là bạn không nên chấp nhận những người đến từ quốc gia đó;

Cần xem xét các rủi ro gắn liền với các ngành công nghiệp, trong đó khách hàng có tham gia. Liệu các doanh nghiệp nổi tiếng có thể có liên quan đến rửa tiền. Cần xem các rủi ro gắn liền với các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng;

Liệu bạn đã có đủ sự hiểu biết lý do tại sao sản phẩm được yêu cầu. Che mắt các cơ quan quản lý để trốn thuế là một tội ác;

Nếu có điều gì là không bình thường, hãy làm rõ ràng mọi thứ; ví dụ từ các doanh nghiệp và khách hàng;

Nếu một giao dịch đáng ngờ,  cần được tìm hiểu nhưng đảm bảo rằng không “rút dây động rừng” sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật sau này;

Báo cáo giao dịch đáng ngờ không phải là công việc cuối cùng.

Nguy cơ rửa tiền từ khách hàng hiện tại

Với các ngân hàng đã được đầu tư cho hệ thống phòng chống rửa tiền, việc sử dụng hệ thống máy tính trong việc xác định các giao dịch bất thường là điều cần thiết. Qua đó sẽ dễ dàng xác định được các khoản thanh toán cũng như việc thay đổi địa chỉ của khách hàng.

Giám sát đối với từng giao dịch cụ thể, một số dấu hiệu đáng ngờ như: Chuyển khoản tiền mặt; tiền đến và đi với cùng một tài khoản trong cùng một thời gian tương đối ngắn; thanh toán giữa các khách hàng có tài khoản trong cùng một văn phòng; giao dịch giữa các khách hàng và bản thân ngân hàng.

Việc lọc giao dịch cần xem xét trước khi giao dịch thanh toán qua biên giới. Yêu cầu hành động ngay lập tức để ngăn chặn một giao dịch xảy ra nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trong giám sát giao dịch, cần rà soát các giao dịch của khách hàng để phát hiện bất thường và phân tích thêm, đồng thời điều tra các hoạt động của khách hàng có thể diễn ra từ trước đó.

Các dấu hiệu của giao dịch bất thường

• Cùng một người yêu cầu ngân hàng cung cấp một số tài khoản mà không có lý do rõ ràng với các biểu hiện như: Có số định danh với cùng một người đằng sau họ, có một hoặc nhiều tài khoản,

• Lượng tiền gửi lớn hoặc rút tiền mặt với giá trị lớn.

• Bản chất của giao dịch tiền mặt lớn là đáng ngờ.

• Trường hợp khách hàng là một công ty, một tư cách pháp nhân hoặc người được ủy thác,  bất kỳ giao dịch tiền mặt nào cũng đáng ngờ.

• Tại sao một công ty, đặc biệt là một công ty đầu tư tư nhân lại thực hiện giao dịch bằng tiền mặt.

• Cùng một người có giao dịch với nhiều tài khoản khác nhau mà không một lời giải thích chính đáng.

• Đừng chờ đợi cho đến khi số tiền đó đi ra ngoài một lần nữa.

• Bất kỳ giao dịch trong đó các đối tác đối với giao dịch là không rõ ràng.

• Sử dụng các thiết bị an toàn tiền gửi ở một nước khác ngoài nước của khách hàng mang quốc tịch.

• Sử dụng tài khoản để tái lập hóa đơn, đề án kinh doanh, nơi việc giao dịch không dễ dàng liên quan đến khách hàng.

• Sử dụng tài khoản để mã hóa hoặc đánh số để tiến hành các giao dịch thương mại.

• Chuyển nhượng chứng khoán khỏi tài khoản (trái ngược với giao dịch chuyển tiền).


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet