Phòng chống tác hại thuốc lá bắt đầu từ nông dân

Ph. Thúy

Thái Bình là tỉnh dân số chủ yếu là nông dân, người dân quanh năm làm ruộng nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá cũng rất cao.
Tác hại của thuốc lá đến sức khỏe người dân

Những năm trước, ở Thái Bình nói đến đám cưới đều là mời hút thuốc và xơi trầu nhưng gần đây công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã đến từng huyện, từng xã về việc xóa bỏ mời thuốc lá, mời trầu ở đám cưới.

Ông Nguyễn Văn Đức trú tại Kỳ Bá, thành phố Thái Bình tâm sự nếu ngày trước mỗi lần về quê ở Đông Hưng ăn cỗ đám cưới ở đâu đâu cũng là thuốc lá. Cô dâu chú rể cầm từng bao thuốc đi mời mọi người,bàn nào cũng là thuốc lá, khói thuốc bay trắng cả hôn trường thì đến nay việc sử dụng thuốc lá đã hạn chế đi rất nhiều. Ông Đức cho biết nếu người nông dân mà bỏ được thói quen sử dụng thuốc lá ở đám cưới sẽ hạn chế được rất nhiều tình trạng nghiện thuốc lá ở các trẻ em mới lớn vì ở đó người ta cứ thích là cầm điếu thuốc, nhìn nhau hút và gây nghiện.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình tâm sự ngày nay phát triển của xã hội, ý thức thực hiện pháp luật và hiểu biết của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người được nâng cao, ở những đám cưới, đám tang, lễ hội hiện nay, việc mời thuốc lá đã trở nên lạc hậu. Người dân đã không còn nặng về thuốc lá họ đã bỏ dần thói quen sử dụng thuốc lá ra khỏi những đám cưới, đám hỏi, ma chay, lễ hội. Đây là sự thay đổi rõ rệt trong phòng chống tác hại thuốc lá.

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình: Công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người đã được các ngành thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung.
Đặc biệt, các sở, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị, trường học đã tổ chức hàng trăm buổi phổ biến, tuyên truyền trực tiếp tới cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, giải đáp việc thực thi các quy định của pháp luật về PCTHTL.
Là một trong những thành viên của Ban Chỉ đạo PCTHTL, ngành Y tế Thái Bình luôn đi đầu và thực hiện có hiệu quả công tác PCTHTL. Hiện tại, 100% cơ sở y tế đều đã xây dựng mô hình cơ sở y tế không khói thuốc và duy trì hiệu quả. Hàng quán, căng tin trong bệnh viện cũng không bày bán thuốc lá và hình ảnh quảng cáo mời mua thuốc lá.

Trong kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh Thái Bình, địa phương đưa ra mục tiêu, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn luật.

Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát đánh giá tình hình hoạt động PCTH của thuốc lá. Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như:Trên 60% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại thuốc lá; trên 50% người dân tại cộng đồng biết quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; 50% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh quy định cấm hút thuốc trong phòng làm việc tại đơn vị; 100% các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh có quy định về thực thi môi trường không có khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó có 75% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc; có trên 04 đợt thanh, kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh; Có trên 200 thanh tra, công an viên được tập huấn về giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: Công tác chỉ đạo; công tác truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với bản thân và người xung quanh; tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra liên ngành định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại thuốc lá đối với tất cả các ngành, các tổ chức xã hội và trong cộng đồng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet