Bị cô lập như "ốc đảo", người dân ở bãi giữa sông Hồng kết bè chuối để di chuyển

Bị cô lập như "ốc đảo", người dân ở bãi giữa sông Hồng kết bè chuối để di chuyển

Những ngày này, người dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng đang chịu cảnh nước dâng lên ngập úng. Phương tiện di chuyển chủ yếu của họ là thuyền, thậm chí phải kết bè chuối để đi qua vùng nước ngập.
Ảnh khác
Xem thêm trên infonet