Ông Đoàn Ngọc Hải: "Hôm nay không thể nhân nhượng nữa, phải tháo dỡ..."

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Hôm nay không thể nhân nhượng nữa, phải tháo dỡ..."

Ông Phó chủ tịch quận 1 cương quyết nói khi đại diện chủ tòa nhà đề nghị được tự nguyện tháo dỡ. Theo ông Hải, quận đã thông báo 3 lần nhưng nơi này vẫn để nguyên.
Ảnh khác
Xem thêm trên infonet