Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách DS sẽ được hỗ trợ tiền

T.Huyên

Ngày 27/4/2015, Chính phủ đã thông qua nghị định số 39/2015/NĐ-CP.

Trong đó quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2013 và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: báo Nhân dân

Theo nghị định 39/2015/NĐ-CP, đối tượng được hỗ trợ chính sách này bao gồm những phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Sinh một hoặc hai con;

- Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

- Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

- Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

- Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ);

- Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;

- Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Theo đó, các đối tượng thuộc nhóm trên sẽ được hỗ trợ 2.000.000đ/người, tính từ tháng đầu sau khi sinh con thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Phương thức hỗ trợ: Bằng tiền, cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Đối tượng thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Kinh phí hỗ trợ các đối tượng Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi bảo đảm xã hội theo phân cấp ngân sách hiện hành và Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương có khó khăn về ngân sách.

Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện, kiểm tra, giám sát và bảo đảm kinh phí cấp cho đối tượng thụ hưởng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet