Phú Thọ triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Nguyễn Duyên

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch về triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Mục đích của kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Đối với nội dung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch nhấn mạnh: Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, có tính đến năm 2050 đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch của cả nước. Quy hoạch phải tính toán đầy đủ các yếu tố thị trường và hướng tới yêu cầu hiện đại hóa, nhất là đối với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; phải nêu rõ từng bước đi, những công việc cụ thể từng giai đoạn, những lĩnh vực phải hoàn thành trong 5 năm 2016-2020; xác định rõ các công trình trọng điểm, then chốt của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xác định rõ nhu cầu về vốn và khả năng cân đối vốn cho từng dự án, chương trình. Đối với các ngành sản xuất kinh doanh, phải nêu rõ định hướng và các lĩnh vực ưu tiên đầu tư, tập trung phát triển các ngành, sản phẩm mà tỉnh có lợi thế, có tiềm năng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo động lực cho phát triển.

Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì - một trong những doanh nghiệp sản xuất và sử dụng hóa chất có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Phú Thọ cũng xác định tập trung sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý để tháo gỡ khó khăn, thu hút và phát huy các nguồn lực xã hội, khai thác và phát huy tốt hơn lợi thế so sánh của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch cho các dự án đầu tư; thu hút các dự án lớn, tạo sự đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, dự án phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng, chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, chính quyền các cấp. Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích xã hội hóa một số lĩnh vực phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội; cung cấp dịch vụ công, các hình thức hợp tác công tư; phát triển sản xuất, tạo việc làm mới; tham gia dạy nghề, đào tạo nghề; chú trọng phát triển ngành nghề, dịch vụ khu vực nông thôn, miền núi; hỗ trợ người nghèo trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Cầu Ngọc Tháp hoàn thành tạo điều kiện cho tỉnh phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời giao thương với các tỉnh Tây Bắc và thủ đô Hà Nội.

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế, nhất là hạ tầng then chốt và hạ tầng du lịch. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư khu công nghiệp: Phú Hà, Cẩm Khê, Phù Ninh, Trung Hà. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng một số công trình, dự án lớn nhằm phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh (Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông); phát triển du lịch, dịch vụ (Việt Trì, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tân Sơn) và kết nối, phát huy lợi thế đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, như: Cầu Việt Trì - Ba Vì, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, quốc lộ 32, 70B nối Tuyên Quang với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Thanh Sơn - Thanh Thủy, đường Âu Cơ, đường nối từ QL2 tại nút IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào cổng Trung tâm lễ hội -Khu di tích lịch sử Đền Hùng và đường Nguyễn Tất Thành, hồ Ngòi Giành, trạm bơm tiêu Sai Nga, Sơn Tình, Trường Đại học Hùng Vương, phát triển hệ thống điện lưới đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; Tiếp tục huy động nguồn lực nâng cấp các hồ chứa đã có, đê kết hợp đường giao thông; xây dựng Trường cao đẳng nghề, cao đẳng y tế và điều dưỡng, các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Việt Trì cơ bản trở thành Thành phố Lễ hội; nâng cấp thị xã Phú Thọ lên Thành phố, xã Tân Phú (huyện Tân Sơn) lên thị trấn. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 70%; Chú trọng đầu tư hạ tầng thông tin truyền thông.

Diện tích chè toàn tỉnh hiện có 16 ngàn ha. Nhờ áp dụng KHKT trong trồng, chăm sóc, năng suất chè bình quân đạt 81 tạ/ha.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm địa phương; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực; phát triển công nghiệp có trọng điểm, tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, các lĩnh vực dịch vụ du lịch ở Việt Trì, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tân Sơn; sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn theo chuỗi liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Có chính sách phát triển các ngành sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, sản xuất xanh, thân thiện với môi trường; giảm phát thải khí nhà kính; hướng tới thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII còn tập trung: đổi mới, tạo bước chuyển mạnh về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; nâng cao chất lượng thông tin; phát triển văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm nét văn hóa vùng Đất Tổ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết tốt các vấn đề việc làm, giảm nghèo theo hướng bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet