Phú Yên: Phấn đấu đến năm 2018 xây dựng môi trường không khói thuốc

Bạch Dương

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018.

Theo đó, mục đích triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phấn đấu đến năm 2018, xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; thanh tra việc thực thi các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo đài tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; vận động người dân tích cực tham gia thực thi các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; phát động và duy trì phong trào thi đua “Không khói thuốc lá” tại bệnh viện,  cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn ngành Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm bệnh viện không khói thuốc.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các ấn phẩm sách báo xuất bản; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet