Phú Yên: Tổ chức hội nghị báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Sỹ Đồng

Ngày 17/10, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt,  Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã trực tiếp thông báo một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu được nghe phổ biến về các nội dung gồm: kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, hội nghị cũng bàn luận về một số nội dung liên quan thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet