Phú Yên triển khai quản lý hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định mới

Phương Nam

Theo các quy định tại Điều 79 Luật Tài nguyên – Môi trường biển và hải đảo về hành lang bảo vệ bờ biển, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan thực hiện.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định triển khai thực hiện Điều 79 Luật Tài nguyên – Môi trường  biển và hải đảo về hành lang bảo vệ bờ biển, yêu cầu các sở ban ngành liên quan thực hiện các giải pháp theo quy định.

UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở ban ngành triển khai các giải pháp liên quan đến việc quản lý hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định mới. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở ban ngành và địa phương có liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để có hướng bố trí các khu vực không gian biển công cộng trên vùng ven biển của tỉnh. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên, trình thẩm định, phê duyệt để cắm mốc thực địa, làm cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả Điều 79 Luật TN-MT biển và hải đảo về hành lang bảo vệ bờ biển.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát quy hoạch các dự án du lịch ven biển để bố trí các tuyến đường công cộng xuống biển cho phù hợp với Chỉ thị 2654/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; đồng thời trong quá trình thẩm định đồ án quy hoạch các dự án này, nghiên cứu phạm vi thiết lập hành lang biển để tính toán đảm bảo quyền tiếp cận biển của người dân trong khu vực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet