PTT Hoàng Trung Hải làm Trưởng BCĐ về điều tra cơ bản TNMT biển

Minh Thư

Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển vừa có Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2015 và kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang. Phó Trưởng Ban là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển có 13 ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh và đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Theo Chương trình công tác năm 2015, Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ. Trong đó, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang dở dang, dự án đã thực hiện kéo dài nhiều năm; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng công tác điều tra cơ bản của từng dự án, chương trình; chỉ đạo sát sao và quyết liệt các đơn vị chủ trì dự án hoàn thành công tác nghiệm thu đối với các dự án đã cấp đủ kinh phí thực hiện, đồng thời giao nộp đầy đủ kết quả điều tra cơ bản vào hệ thống cơ sở dữ liệu biển quốc gia nhằm phục vụ tốt cho việc khai thác, sử dụng.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét điều chỉnh, bổ sung một số dự án, nhiệm vụ có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản; tiến hành rà soát, thẩm định và xây dựng danh mục dự án, nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến có chọn lựa kết quả điều tra cơ bản biển, hải đảo góp phần phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet