PTT Nguyễn Xuân Phúc gợi mở 4 nội dung thảo luận tại Đại hội Đảng bộ Quảng Bình

Minh Thư

Ngày 22/10, Quảng Bình đã khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ 16. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích và kết quả to lớn mà Đảng bộ, nhân dân Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Bình đã phát huy được truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15 đề ra, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 5% (giảm bình quân 4%/năm)... Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, công tác xây dựng đảng được chú trọng, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên, giữ vững đoàn kết nội bộ. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16. (Ảnh: Vietnam+)

Ghi nhận những thành tựu của tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Đó là, Quảng Bình vẫn là tỉnh nghèo, hạ tầng kinh tế - xã hội chậm phát triển, tăng trưởng kinh tế thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ trên địa bàn chưa cao, sản phẩm du lịch là thế mạnh nhưng còn đơn điệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, công tác đào tạo cán bộ chưa được chú trọng, cải cách hành chính chưa quyết liệt, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện...

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng gợi mở 4 nội dung để các đại biểu thảo luận, đề ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Một là, cần đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế. Tập trung xây dựng khu kinh tế Hòn La thành khu kinh tế tổng hợp. Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch, sớm đưa Phong Nha-Kẻ Bàng-Sơn Đoòng thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm. Chăm sóc bảo vệ rừng gắn với nâng cao đời sống người dân giữ rừng, trồng rừng. Phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, đầu tư nâng cấp, cải tạo các cơ sở hạ tầng nghề cá.

Thứ hai, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe. Thực hiện tốt chính sách an sinh-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Thứ ba, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm tuyến biên giới. Không để hình thành các “điểm nóng”, tình huống bất ngờ, bị động xảy ra trên địa bàn.

Thứ tư, tăng cường xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khắc phục tư tưởng bảo thủ, chủ quan, nóng vội. Đổi mới hơn nữa phương thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy công quyền, đội ngũ công chức thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet