QH biểu quyết thông qua danh mục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

N. Huyền

Sáng nay (22/11), với 92,49% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.
Các đại biểu ấn nút thông qua danh mục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo đó, bổ sung điểm g “Kinh doanh pháo nổ” vào khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư và thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Luật cũng quy định về các ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại khoản này.

Luật cũng bãi bỏ Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13. Ban hành kèm theo Luật này là phụ lục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi… được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng xuất khẩu gạo là một ngành đặc thù, liên quan đến an ninh lương thực quốc gia. Việc xuất khẩu gạo ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu gạo của Việt Nam trên thị trường gạo quốc tế,  hơn nữa để đẩy mạnh liên kết giữa người sản xuất lúa với doanh nghiệp xuất khẩu thì xuất khẩu gạo cần phải được quản lý chặt chẽ, do đó xin giữ như dự thảo Luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet