Quận Ba Đình (Hà Nội): Sẵn sàng cho ngày bầu cử

N. Huyền

Quận Ba Đình đã triển khai các kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ chặt chẽ khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri.

Ba Đình tích cực triển khai công tác bầu cử

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được quận Ba Đình quan tâm, chú trọng. Đến nay, qúa trình tổ chức triển khai công tác bầu cử của quận luôn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, dân chủ, đúng luật.

Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Trọng Quyết đánh giá, quá trình tổ chức, triển khai công tác bầu cử từ trước đến nay luôn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, đúng luật và đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quận đã triển khai các kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ chặt chẽ khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri. Tinh thần của nhân dân rất quan tâm, phấn khởi, tin tưởng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tính đến nay, quận Ba Đình đã nghiêm túc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố và kế hoạch của Uỷ ban bầu cử về công tác bầu cử. Cung cấp các tài liệu bầu cử đến ủy ban nhân dân, ủy ban bầu cử, các tổ chức bầu cử của quận, phường, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để thực hiện. 

Quận cũng thành lập Uỷ ban bầu cử quận với 15 thành viên; cấp phường có 14 Uỷ ban bầu cử, mỗi phường có 11 thành viên và thành lập 13 ban bầu cử đại biểu HĐND quận tại 13 đơn bị bầu cử, mỗi ban bầu cử gồm 11 thành viên; UBND phường thành lập 120 ban bầu cử, mỗi ban gồm 9 thành viên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, sâu rộng, đa dạng phong phú đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn: đã biên soạn, phát hành đặc san Ba Đình, bản tin tuyên truyền, chỉ đạo thống nhất nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tới Ủy ban bầu cử các phường. Tính đến nay, công tác tuyên truyền đã được Uỷ ban bầu cử quận lên kế hoạch và đã hoàn tất, công tác tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm trọng điểm, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

 Đến thời điểm này, các đơn vị văn hóa ở cơ sở đã hoàn thành việc trang trí trụ sở các cơ quan đơn vị, cổng chào tại các địa bàn dân cư, những đường phố chính và các nút giao thông lớn trên địa bàn quận. Trên các tuyến phố chính được tuyên truyền bằng các cụm pano, treo 500 phướn, 45 cờ đuôi nheo, 02 bức trướng lớn, 30 hồng kỳ và 250 cờ hồng kỳ trên cầu vượt Daewoo,…

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận và phường hết sức coi trọng. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân về bầu cử được tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đã được quận chủ động chuẩn bị chu đáo.

Theo Ủy ban bầu cử quận Ba Đình, tính đến thời điểm này, sau hội nghị hiệp thương lần 3, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là 67 người, trong đó, nữ 29 người chiếm tỷ lệ 43,28%; người ngoài Đảng là 14, tỷ lệ 20,90%; dưới 35 tuổi là 13 người, tỷ lệ 19,40%; Người dân tộc thiểu số: 0; tôn giáo: 0; tái cử 22 người, tỷ lệ 32,84%; trên đại học 15 người, tỷ lệ 22,39%; đại học 46 người, tỷ lệ 68,66%; dưới đại học 06 người, tỷ lệ 8,96%.

Đến nay, Ủy ban bầu cử các phường đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND 14 phường, niêm yết tại 139 khu vực bỏ phiếu (trong đó 17 khu vực bỏ phiếu riêng) tại các nhà văn hóa và trụ sở các cơ quan đơn vị theo đúng quy định. Tổng số cử tri toàn quận là 166.075 người, trong đó, cử tri nữ gồm 84.060 người, cử tri lực lượng vũ trang là 14.856 người. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet