Quận Ba Đình tăng cường tuyên truyền về bầu cử

N. Huyền

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trên địa bàn phường tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quận Ba Đình yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng dẫn UBND 14 phường tập trung tuyên truyền các quy định về Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

UBND quận cũng yêu cầu các đơn vị in, cấp phát bổ sung áp phích tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đăng ký số lượng của phường. Thường xuyên đăng tải tin, bài về các hoạt động của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên Cổng thông tin điện tử của quận. Chỉ đạo Đài truyền thanh phường tăng cường phát thanh tin, bài, thông tin tuyền truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc việc thực hiện, tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại quận, phường. Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao quận tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao trước, trong và chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khó XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tạo không khí phấn khởi trong nhân dân địa phương. Chủ động rà soát, tháo dỡ và thay thế những pa nô, áp phích, băng rôn bị hỏng, không còn phù hợp với sự kiện, hết tính thời sự. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên tuyền lưu động trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau bầu cử; có phương án bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và cán bộ công chức ở 139 điểm bầu cử trên địa bàn quận. 

UBND 14 phường tiếp tục thực hiện tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc nhân dân các cơ quan đơn vị trên địa bàn treo khẩu hiệu, cờ tổ quốc, trang trí; thường xuyên kiểm tra, rà soát, tháo dỡ và thay thế những nội dung tuyên truyền không đảm bảo mỹ quan trên địa bàn phường. Tổ chức trang trí điểm bầu cử đúng quy định, có phương án dự phòng khi thời tiết thay đổi bất thường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet