Quân đoàn 4 thông báo kết quả Hội nghị TW 6

Nguyễn Nam

Sáng ngày 26/10, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII cho 300 cán bộ chủ chốt toàn quân đoàn.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tuấn/Lê Cầu

Tại đây Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4 chủ trì Hội nghị thông tin đến các đại biểu về sự thành công của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4 – 11/10/2017 tại Hà Nội và chuyển tải đến các đại biểu những nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra.

Ông cũng đề cập đến Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới...

Ngay sau Hội nghị này, các cơ quan đơn vị trực thuộc quân đoàn sẽ tiến hành quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII, để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quân sự chính trị trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet