Quận Liên Chiểu- TP Đà Nẵng: Hoàn thành đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V

PV

Đảng bộ quận Liên Chiểu- TP. Đà Nẵng đã tổ chức ĐH Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V và là đại hội điểm cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cho các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng là một quận công nghiệp trẻ có ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thuận lợi phát triển giao thông vận tải, du lịch và là nơi tập trung 2 khu công nghiệp lớn của thành phố Đà Nẵng. Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức thành công nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V.

Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu đã phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu bền bỉ, đề ra và thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra.  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra, kinh tế Quận Liên Chiểu- Thành phố Đà Nẵng hiện đang phát triển toàn diện, tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu hợp lý, đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 16,8%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 13%, dịch vụ 30,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp – dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp; đến năm 2015, tỉ trọng công nghiệp 74,35%, dịch vụ 25,26%, nông nghiệp 0,39%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.117,26 tỉ đồng, tăng 2,8 lần so với giai đoạn 2005 - 2010.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, huyện Liên Chiểu - TP Đà Nẵng đã có 516 công trình được đầu tư với số vốn trên 332 tỉ đồng, trong đó ưu tiên đầu tư xây mới, nâng cấp trường học, thiết chế văn hóa, trụ sở làm việc, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường quan trọng. Ngoài ra, Quận Liên Chiểu đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kịp thời điều chỉnh, hủy bỏ một số dự án không khả thi; xử lý quyết liệt các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Các mặt công tác y tế, văn hóa thể thao, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trật tự đều đảm bảo và có bước phát triển mới.
   Toàn cảnh Đại hội V Quận Liên Chiểu- TP Đà Nẵng    Nguồn vksdanang.gov.org

Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, phát triển”, Đại hội lần thứ V- Quận Liên Chiểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết đại hội V, đề ra 14 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 15 đề án cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ đến, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: cơ cấu kinh tế năm 2020 là Công nghiệp 73,68% - Dịch vụ 26% - Nông nghiệp 0,32%; thu ngân sách hằng năm vượt dự toán được giao từ 10 - 15%; giới thiệu và giải quyết việc làm hằng năm cho 6.000 lao động; kết nạp từ 130 - 150 đảng viên mới mỗi năm; phát triển từ 10 - 12 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị; Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020 (với số dư 20%), trong đó tỉ lệ nữ đạt 14,28%, tỉ lệ trẻ đạt 8,57%, trình độ thạc sĩ trở lên có 20/35 đồng chí (đạt 57,14%); bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI.

BCH Quận Liên Chiểu khóa mới ra mắt Nguồn xaydungdang.org

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí (với số dư 18,18%), trong đó tỉ lệ nữ đạt 18,18%; tỉ lệ trẻ đạt 9,09%; bầu đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Quận ủy, đồng chí Phạm Tấn Xử và đồng chí Dương Thành Thị tái cử giữ chức Phó Bí thư Quận ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí và bầu chủ nhiệm UBKT Quận ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet