Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Đơn vị vi phạm, xử lý cả người đứng đầu

Hải Yến

Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có nhiều điểm mới, trong đó người đứng đầu cơ quan cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình.

Tại họp báo chuyên đề về  "Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)", đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) hiện nay là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành. 

Ảnh: Internet

Hơn nữa để bảo đảm việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về khai thác nguồn lực từ tài sản công.

Ngoài ra, việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) nhằm thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật mới được Quốc hội ban hành có liên quan, tác động trực tiếp tới quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo ông Thắng, có 4 loại tài sản nhà nước, bao gồm: Nhà, đất, máy móc và tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng, hiện có tổng giá trị khoảng 1.040.000 tỷ đồng (khoảng gần 50 tỷ USD) chưa bao gồm nhóm tài sản hạ tầng, công trình cấp nước sạch,... các tài sản này đang trong quá trình đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia cũng đang được làm rất tích cực, qua đó, có thể quản lý được những biến động của tài sản quốc gia.

Đánh giá về Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, ông Trần Đức Thắng cho biết, việc tổ chức triển khai có lúc và có nơi còn chưa nghiêm túc về quản lý sử dụng tài sản công, việc quy định về xử lý vi phạm còn chưa nghiêm. 

"Để khắc phục vấn đề này, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) đã đưa ra rất chặt chẽ về xử lý vi phạm, quy định cụ thể về việc phải bồi hoàn cho Nhà nước. Nhất là đối với những người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Điểm mới tại dự thảo là không chỉ người vi phạm bị xử lý mà đối người đứng đầu cơ quan cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình", ông Thắng cho hay.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet