Quận uỷ Ba Đình, Hà Nội: Tổng kết công tác đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

N.D

Ngày 9/7,tại Hà Nội, Quận uỷ Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và khen thưởng chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến ngày 20/6/2015, 65/65 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Quận uỷ Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Những kết quả quan trọng trong đại hội Đảng đảng bộ cơ sở đạt được là những tiền đề quan trọng để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận trong thời gian tới.

Kết quả nổi bật trong việc tiến hành hội Đảng tại các cơ sở Đảng tại Quận Ba Đình là công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng được triển khai có hiệu quả phù hợp với từng đơn vị. Báo cáo chính trị trình đại hội về cơ bản có kết cấu hợp lý, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra được giải pháp có tính khả thi và rút ra được các bài học kinh nghiệm. 

Gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương cơ quan, đơn vị với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiểm điểm cấp uỷ được xây dựng nghiêm túc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch các đại hội bảo đảm yêu cầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong đại hội. 

 

Các chi bộ được Quận Ủy Ba Đình khen thưởng thành tích 5 năm liền đạt TSVM.

Về thảo luận các báo cáo, đại hội đảng bộ cơ sở chuẩn bị tối thiểu 10 ý kiến tham luận, đại hội chi bộ chuẩn bị tối thiểu 7 tham luận; khuyến khích các đại biểu tham dự đại hội phát biểu trực tiếp. Nhìn chung các ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn có liên hệ thực tiễn. Công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, đúng qui định của Chỉ thị 36 - CT/TW, cụ thể là 65 cơ sở đảng đã bầu được 425 đồng chí cấp uỷ viên trong đó có 423 đồng chí quy hoạch; tỷ lệ nữ là 32,9%; số cấp uỷ viên khoá cũ tái cử 256 đồng chí, chiếm 60,24%, đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị 36 đổi mới cấp uỷ viên.
 
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như, công tác điều hành đại hội ở một số cơ sở còn lúng túng, nhất là phần điều hành nhân sự đại hội; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của một số cấp uỷ chưa đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm…Việc thảo luận báo cáo chính trị tại một số cơ sở chưa đạt yêu cầu, số lượt phát biểu tại đại hội còn ít. Tỷ lệ cấp uỷ viên trẻ dưới 30 tuổi không đạt yêu cầu. 

Lãnh đạo Quận ủy Ba Đình đề nghị, sau đại hội, các chi, đảng bộ cần tập trung xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động của cấp uỷ, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp uỷ. Cấp uỷ tích cực, chủ động nghiên cứu xây dựng chương trình hành động thực hiện những nhiệm vụ đột phá. Phát động phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXV của Đảng bộ quận Ba Đình. 

Dịp này Đảng bộ Quận đã khen thưởng 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 486 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2010 -2014.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet