Quảng Bình: Cần nâng cao nhận thức của đồng bào thiểu số về bảo hiểm y tế

Bình Minh

Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm đảm bảo cho họ hiểu được quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ khi sử dụng bảo hiểm y tế.

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm Y tế (BHYT) cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH), ngành Y tế và các cơ quan liên quan.

Nhờ đó đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức đúng BHYT là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, giúp cho đồng bào góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh (KCB), là cơ chế tài chính có hiệu quả trong việc bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe.


Hàng năm, căn cứ theo danh sách đề nghị từ cơ quan quản lý là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển qua cơ quan BHXH cấp huyện thì đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được đảm bảo cấp thẻ BHYT đạt 100%. Việc cấp thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đúng số lượng, đối tượng theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc cho thấy, thủ tục KCB BHYT thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định. Các cơ sở y tế đã chủ động cải cách hành chính, từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở KCB, nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi tham gia KCB BHYT.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong việc cấp thẻ BHYT, do trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều nên dẫn đến việc tổng hợp lập danh sách đối tượng là người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi gặp không ít khó khăn.

Thói quen sử dụng nhiều tên, năm sinh, phát âm, viết chữ tiếng phổ thông hạn chế đã làm sai lệch giữa thông tin được in trong thẻ với chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.

Mức độ sử dụng thẻ BHYT khám bệnh tại các cơ sở y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được thường xuyên. Năm 2015 có 4.132 lượt KCB với tổng số tiền BHYT thanh toán là gần 1,2 tỷ đồng, tần suất KCB BHYT so với số thẻ được cấp trong năm là 0,69 lần/thẻ. Năm 2016 có 3.948 lượt KCB với tổng số tiền BHYT thanh toán là hơn 1,1 tỷ đồng, tần suất KCB BHYT so với số thẻ được cấp là 0,92 lần/thẻ.

Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm đảm bảo cho họ hiểu được quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ khi sử dụng thẻ BHYT;

Ưu tiên đầu tư, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở KCB, đặc biệt là tuyến xã nơi đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thuận lợi nhất, thu hút đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tham gia BHYT và đảm bảo chất lượng KCB cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các ngành y tế, BHXH và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc các cấp nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả về lĩnh vực BHYT cho đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, cả nước nói chung...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet