Quảng Bình: Chấm dứt tuyển dụng viên chức trong các cơ quan hành chính

Thanh Hà

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch tỉnh đã ký Công văn số 2217/UBND-NC về việc chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan hành chính.

Theo đó các cơ quan hành chính không tuyển dụng viên chức kể từ ngày 1/1/2017, nhằm giảm dần số lượng viên chức trong các cơ quan hành chính, tiến tới không còn viên chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Chấm dứt tuyển dụng viên chức trong các cơ quan hành chính - ảnh 1
Từ 1/1/2017, tỉnh Quảng Bình chấm dứt tuyển dụng viên chức trong các cơ quan hành chính. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ký công văn 2217/UBND-NC đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo tình hình sử dụng biên chế sự nghiệp. 

Các đơn vị báo cáo số lượng, danh sách, thời gian tuyển dụng vào viên chức và hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tại các cơ quan hành chính trực thuộc, đồng thời xây dựng lộ trình để tuyển dụng vào công chức và bố trí sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc đối với viên chức trong các cơ quan hành chính từ năm 2017 đến năm 2021.

Đối với các cơ quan, đơn vị còn biên chế công chức chưa tuyển dụng thì tiến hành rà soát những viên chức hiện đang công tác đủ điều kiện, tiêu chuẩn để lập danh sách đề nghị tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. 

Đối với những đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng viên chức thì tiến hành điều động viên chức trong các cơ quan hành chính sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc phù hợp với vị trí việc làm; nếu còn chỉ tiêu mới được tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp.

Công văn nêu rõ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, chấm dứt việc tuyển dụng viên chức và không ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước (trừ trường hợp hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu cắt giảm, điều chỉnh số biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính được giao nhưng chưa tuyển dụng và biên chế ở những vị trí đã được tuyển dụng vào công chức hoặc điều động sang các đơn vị sự nghiệp; tổng hợp tình hình giảm biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát số biên chế sự nghiệp tại các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, có phương án và lộ trình sắp xếp, bố trí nhằm có sự thống nhất quản lý chung trong toàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện lộ trình cắt giảm biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định của Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet