Quảng Bình: Giám sát giá sữa và thực phẩm chức năng trẻ em

Thanh Hà

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, từ ngày 1/1/2017, giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi ở trên địa bàn tỉnh sẽ được tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan liên quan.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2265/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn.

Quảng Bình: Giám sát giá sữa và thực phẩm chức năng trẻ em - ảnh 1
Từ 1/1/2017 công tác quản lý sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn sẽ được thắt chặt. (ảnh có tính minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi triển khai đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương báo cáo UBND tỉnh để thực hiện thông báo công khai theo quy định.

Từ ngày 01/01/2017, Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet