Quảng Bình: Hỗ trợ 245 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống thiên tai

PV

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định về việc trích ngân sách để cấp tạm ứng kinh phí cho các huyện, thị xã hỗ trợ cho 245 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lụt bão.

Đó là thông tin tại Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn các chế độ của Trung ương thuộc ngân sách tỉnh năm 2017 để cấp tạm ứng kinh phí cho các huyện, thị xã hỗ trợ cho các đối tượng xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

Cơn bão số 10 đã làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà của người dân nghèo Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 3.016 triệu đồng cho các huyện, thị xã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thị xã Ba Đồn 2.064 triệu đồng cho 172 hộ; huyện Minh Hóa 392 triệu đồng cho 28 hộ; huyện Quảng Trạch 288 triệu đồng cho 23 hộ; huyện Bố Trạch 200 triệu đồng cho 16 hộ và huyện Lệ Thủy 72 triệu đồng cho 06 hộ.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã được hỗ trợ chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet