Quảng Bình: Hỗ trợ hơn 240 tấn gạo cho các hộ nghèo giáp biên

Thanh Hà

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; UBND Quảng Bình đã ra Quyết định hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới ở 4 xã vùng biên Minh Hóa
Hộ nghèo các thôn, bản thuộc khu vực giáp biên giới ở 4 xã vùng biên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được hỗ trợ lương thực trong 5 tháng. (ảnh minh họa)

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ra Quyết định 4176/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới của 04 xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa.

Đây là những hộ nghèo chưa được trợ cấp lương thực đủ trong 7 năm theo Đề án phát triển kinh tế-xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP giai đoạn 2009-2010 của huyện Minh Hóa.

Đợt hỗ trợ gạo lần này được cấp cho 1.286 hộ, với 3.252 khẩu của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới của 04 xã. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo với thời gian cấp lương thực là 5 tháng, bắt đầu hưởng từ tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2016. Tổng số lương thực trợ cấp là 243.900 kg.

UBND tỉnh giao huyện Minh Hóa tổ chức cung ứng lương thực đến hộ nghèo theo danh sách đã được UBND các xã bình xét, UBND huyện Minh Hóa và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet