Quảng Bình: Huyện Lệ Thủy huy động 110 tỉ đồng xây dựng NTM

Thanh Hà

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động gần 110 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng.
Đội 4, thôn Phú Thọ xã An Lộc (huyện Lệ Thủy) với phong trào NTM.

Từ nguồn vốn trên, trong 9 tháng năm 2017, toàn huyện đã xây dựng được 0,8 km đường liên xã; 1,5 km đường liên thôn; 11,7km đường ngõ xóm; 10km đường nội đồng; 4,72km kênh mương; 6 nhà văn hóa thôn cùng nhiều công trình trường học đã được xây mới, nâng cấp, sửa chữa để đạt tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện đạt 374 tiêu chí NTM, trong đó 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 4 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, còn lại 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

UBND huyện đang chỉ đạo, đôn đốc các xã Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình để hoàn thành các tiêu chí còn lại và đạt xã NTM vào cuối năm 2017.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet