Quảng Bình: Kỷ luật, chuyển công tác khác đối với Chủ tịch huyện Minh Hóa

Thanh Hà

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định kỷ luật khiển trách và chuyển công tác khác đối với ông Đinh Hữu Niên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa vì có nhiều sai phạm trong thời gian qua.

Ngày 1/11, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, tại hội nghị lần thứ 37 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, Ban thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình đã có kết luận đối với các sai phạm của ông Đinh Hữu Niên trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá.

Ông Đinh Hữu Niên có nhiều sai phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (ảnh: Motthegioi.vn)

Trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá, ông Đinh Hữu Niên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp, ký hợp đồng lao động đối với giáo viên không đúng quy định của Bộ Luật Lao động. Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào vị trí kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện; chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên y tế Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện và ký hợp đồng lao động đối với người vừa mới sinh con hơn 01 tháng không đúng quy định. Chậm chuyển đổi vị trí công tác đối với một số trường hợp.

Với trách nhiệm là người đứng đầu, nhưng để cho Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức các phòng ban, đơn vị sự nghiệp xét tuyển ông Nguyễn Đức Tấn vào viên chức kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Thiếu kiểm tra để cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận giống cây cung cấp cho nhân dân trồng rừng không đúng chủng loại và thực hiện không đúng mục tiêu mô hình trồng rừng gỗ lớn đã được phê duyệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với quyết định của UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và chuyển công tác khác đối với ông Đinh Hữu Niên.

Tỉnh uỷ Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật và chuyển công tác khác đối với Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Kiểm điểm nghiêm túc đối với 2 Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng Lao động, Thương binh - Xã hội huyện, (nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện) và Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan UBND huyện kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Đinh Minh Thông, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

UBND huyện sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016; kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện và Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa nghiêm túc thực hiện để sớm ổn định tình hình ở huyện Minh Hóa và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet