Quảng Bình: Nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về nạn tảo hôn

Thanh Hà

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho đồng bào dân tộc thiểu số về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn tuyên truyền tại 4 huyện miền núi Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ.
Y bác sỹ Đồn Biên phòng Làng Mô thăm khám sức khỏe cho đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Chương trình tập huấn nhằm triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025; Kế hoạch số 43/KH-UBND tỉnh ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Hơn 1 tháng qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã: Dân Hoá (huyện Minh Hoá), xã Thượng Trạch, Tân Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Sơn(huyện Quảng Ninh), xã Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) tổ chức mở 8 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến  nâng cao nhận thức giảm thiểu  tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình có 480 học viên tham gia là cán bộ cốt cán cấp xã, già làng, người có uy tín, Bí thư chi bộ, các Hội đoàn thể của xã, Ban giám hiệu, Tổng phụ trách đội, các em tuổi vị thành niên của các trường dân tộc nội trú và các trường dân tộc Bán trú, THCS.

Ban Dân tộc đã bố trí các dung chương trình tuyên truyền nhằm giúp các đối tượng học viên nắm được những vấn đề cơ bản nhất, liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng như:  Luật Hôn nhân và Gia đình; thực trạng, nguyên nhân, hậu quả gây ra của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các biện pháp ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua đợt tập huấn, Ban Dân tộc đề nghị Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức mặt trận đoàn thể ở cơ sở, lực lượng Bộ độ biên phòng, giáo viên, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên cơ sở các kiến thức được tập huấn về tuyên truyền trong gia đình, dòng họ, bà con trong thôn bản, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết để có biện pháp ngăn ngừa hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết xảy ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet