Quảng Bình: Ngăn chặn sự biến tướng của bán hàng đa cấp

Thanh Hà

UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành quy chế quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp, để quản lý hiện tượng biến tướng của hình thức bán hàng đa cấp gây bức xúc trong dư luận nhân dân thời gian qua.

Phó chủ tịch UBND Quảng Bình-ông Nguyễn Xuân Quang đã ký Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bán hàng đa cấp luôn có nhiều biến tướng trong hoạt động (ảnh: saigondautu.vn)

Quy chế phối hợp gồm có 3 Chương và 16 Điều áp dụng đối với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; các tổ chức cá nhân có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quy chế quy định sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương là cơ quan đầu mối với các cơ quan có liên quan khác như Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng; công tác báo cáo định kỳ và đột xuất; tham mưu hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp...

Việc ban hành Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trước tình hình hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều hiện tượng biến tướng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua; đồng thời cũng góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự, an sinh xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet