Quảng Bình: Người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo

Thanh Hà

Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) hiện có hơn 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những người này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, thực sự là chỗ dựa quan trọng chính quyền các cấp.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là “cầu nối” đưa những chủ trương, chính sách đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ có vậy, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bình yên trong bản.

Huyện miền núi Minh Hóa ngày càng có nhiều hộ gia đình chuyển sang trồng cây ăn quả trên các vườn đồi.

Hiện nay, ở nhiều bản, đời sống của bà con còn khó khăn; nhiều người vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Những người có uy tín là những người đứng ra tuyên truyền, vận động họ thực hiện nếp sống mới, thực hiện các cuộc vận động ở địa phương. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Gặp người già thì nói tình, gặp người trẻ thì nói lý”, nhiều người có uy tín đã huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa của bản, sửa chữa và cải tạo trường học, các công trình công cộng của bản, các tuyến đường liên bản.

Những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa cũng là những người tích cực lao động sản xuất. Họ là những tấm gương sáng vượt khó đi lên bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Gia đình ông Hồ Thoong (ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa), ông Hồ Pung, (bản Ông Tú, xã Trọng Hóa)... là những điển hình sản xuất, chăn nuôi giỏi, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Mỗi bản làng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng hết sức quan trọng. Không chỉ đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân mà còn là lực lượng nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet