Quảng Bình phân bổ 5 tỉ đồng thực hiện công tác giảm nghèo

Thanh Hà

Tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 5 tỷ đồng để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc trên địa bàn tỉnh, trong đó công tác giảm nghèo 3,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm 1,1 tỷ đồng.

Nhà của đồng bào dân tộc Vân Kiều, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Từ nguồn kinh phí được phân bổ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ việc làm... tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo; rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về việc làm, xuất khẩu lao động; điều tra, cập nhật thông tin cung, cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động...

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet