Quảng Bình: Sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi môi trường

Thanh Hà

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các cấp, các ngành, và địa phương tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.

Tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư, lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục có camera theo dõi và truyền số liệu về Sở để kiểm tra, giám sát.

Quảng Bình: Sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi môi trường - ảnh 1
Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, đến nay các mẫu nước quan trắc trong giới hạn an toàn, ngư dân Quảng Bình lại tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2440/UBND-TNMT ngày 23/12/2016 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường hàng năm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan, cơ sở liên quan khẩn trương đầu tư, lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục có camera theo dõi và truyền số liệu về Sở để kiểm tra, giám sát trước ngày 01/02/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và đề xuất phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục chất thải của các cơ sở, khu công nghiệp truyền về theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet