Quảng Nam : Gần 328,4 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

NH

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2015, tổng nguồn vốn phân bổ cho các địa phương để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) là gần 328,4 tỷ đồng.

 

 Trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 307 tỷ đồng và vốn sự nghiệp xấp xỉ 21,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến ngày 1-10, tiến độ giải ngân các nguồn vốn mới chỉ đạt khoảng 55,2%. Thậm chí một số địa phương như Quế Sơn, Duy Xuyên, Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My… có tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp đạt rất thấp, dưới 20%. Do đó UBND tỉnh đã ra văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã trong việc quản lý, sử dụng, giải ngân kế hoạch vốn xây dựng NTM năm 2015. Tập trung xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án trước ngày 20-12-2015.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet