Quảng Nam: Hỗ trợ người có uy tín học cách làm kinh tế cho vùng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Từ ngày 10 – 19/9, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2017.

Đoàn gồm có 32 người, trong đó có 21 đại biểu đại diện cho 366 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Phú Yên và Bình Thuận.

Ngoài việc được học tập kinh nghiệm, cách tổ chức thực hiện các chính sách ở các tỉnh, thành phố như: Chương trình 135, Chính sách 755, Chính sách theo Quyết định 18, Chính sách 54, Chính sách 102 ..., chuyến công tác còn là dịp để các đại biểu người có uy tín giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tiếp thu những mô hình phát triển kinh tế, những cách làm hay, hiệu quả.

Từ đó phát huy tốt hơn vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng một cách phù hợp các mô hình phát triển kinh tế vào điều kiện thực tế của địa phương, thôn, xóm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, tiến tới giảm nghèo bền vững.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet