Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

PV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/10/2015. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt có ý nghĩa bởi lần đầu tiên tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu để Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX kinh tế tỉnh Quảng Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất khả quan.Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân gần 11,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 41,4 triệu đồng, vượt 6,4 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đã khẳng định được vị thế trên thị trường như: Ô tô, giày da, may mặc... Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tốt.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Với mục tiêu: “Tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước".

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều đại biểu Trung ương tham dự đại hội.

Một trong những giải pháp rất căn cơ cho sự phát triển tỉnh Quảng Nam, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra đó là việc tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư và nhấn mạnh đến khâu đột phá về nguồn nhân lực. Cùng với chăm lo phát triển công nghiệp, tỉnh đang tập trung nguồn lực thực hiện việc giảm nghèo nhanh, bền vững cho khu vực miền núi, phấn đấu đến năm 2020, các thành phố, thị xã không còn hộ nghèo; các huyện đồng bằng tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; các huyện trung du, miền núi ở mức dưới 7%.

Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã hình thành ở Quảng Nam

Bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: "Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước sẽ đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Quảng Nam cần chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết, kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên. 

Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai"

Biết phát huy, tận dụng những nguồn lực sẵn có, tin rằng mục tiêu phấn đấu ở Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước là hoàn toàn có thể thực hiện được.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet