Quãng Ngãi: 8,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

NH

Chủ tịch UBND Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phân bổ 8,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015.

 


Một phần kinh phí trên sẽ được sử dụng vào việc đào tạo, tập huấn, quản lý, tuyên truyền và trả nợ lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Số còn lại sẽ hỗ trợ phát triển sản xuất.

Chương trình sẽ hỗ trợ cho 2.145 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 11 địa phương là xã Tịnh Châu, Tịnh Khê, Bình Thới, Phổ Vinh, Đức Nhuận, Đức Tân, Hành Thịnh, Hành Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hòa và Tịnh Trà để mua bò cái sinh sản. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ để mua 1 con bò cái sinh sản đủ 18 tháng tuổi trở lên. 
Hơn 2.100 hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ để mua bò nuôi sinh sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải tổ chức bình xét công khai, minh bạch các hộ dân được hưởng thụ với sự tham gia đầy đủ của đại diện tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, Ban Quản lý NTM của xã. UBND xã lập danh sách hộ được ưu tiên hỗ trợ và phương án thực hiện, trình UBND huyện, thành phố xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet