Quảng Ngãi: Góp ý kế hoạch nâng cao nhận thức giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.


Sau khi trao đổi với các sở, ban, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ nhấn mạnh: Việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 là hết sức cần thiết.

Việc sử dụng tài liệu phải do các Bộ, ngành Trung ương biên soạn, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị mỗi đợt tập huấn tối đa không quá 2 ngày. Việc lựa chọn địa điểm tập huấn phải đảm bảo điều kiện đi lại thuận lợi cho người tham gia tập huấn.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet