Quảng Ninh: 3 ứng cử viên ĐBQH khóa 14 là người ngoài Đảng

Minh Tâm

Chiều ngày 15/4, UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hiệp thương lần ba thông qua danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 15/4, UB MTTQVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận, thỏa thuận thống nhất về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo công tác lựa chọn, lập danh sách và tờ trình về những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Quảng Ninh. Những ứng viên này đều được tín nhiệm cao và đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn khác để tham gia ứng của đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Để tiếp tục lựa chọn đại biểu đảm bảo đúng thành phần cơ cấu theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thảo luận, thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 10 người cùng 3 người ứng cử do Trung ương giới thiệu qua 3 đơn vị bầu cử tại Quảng Ninh.

Các đại biểu thống nhất danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 14.

Trong đó, cơ cấu kết hợp gồm đại biểu phụ nữ là 2 người (chiếm tỷ lệ 20%); ứng cử viên ngoài Đảng là 3 người (30%), đại biểu trẻ tuổi là 3 người (30%), đại biểu tôn giáo là 3 người (30%), đại biểu tái cử 1 người (10%). Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách 10 ứng viên chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội nghị hiệp thương lần ba.

Cũng trong ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thoả thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận, 100% số đại biểu đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Trong đó đại biểu nữ 61 người, bằng 48,80%; đại biểu là người ngoài đảng 26 người, bằng 20,80%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi là 31 người, bằng 24,80%; đại biểu dân tộc thiểu số 15 người, bằng 12%; đại biểu tái cử 23 người bằng 18,40%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet