Quảng Ninh: 70% thủ tục hành chính là dịch vụ trực tuyến

H.A.H

Đến cuối năm 2016, 70% trên tổng số các thủ tục hành chính ở Quảng Ninh đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang dichvucong.quangninh.gov.vn, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên đến 96%.

Trong báo cáo kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều thành tích trong một năm vừa qua, trong đó đáng chú ý là con số 70% trên tổng số các thủ tục hành chính ở Quảng Ninh đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai khá bài bản ở Quảng Ninh. Trong Hội thảo Xu hướng, giải pháp CNTT trong quản lý Nhà nước và phát triển doanh nghiệp ở Quảng Ninh hồi tháng 10 năm nay ở thành phố Hạ Long, đại diện Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh cũng có bài tham luận về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, giới thiệu quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên trang dichvucong.quangninh.gov.vn, đồng thời chia sẻ với các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp về thực trạng CNTT tỉnh Quảng Ninh và một số quy định áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều tích cực hơn là tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên trang dichvucong.quangninh.gov.vn lên đến 96%, tính đến 0h00 ngày 26/12/2016.

Quảng Ninh: 70% thủ tục hành chính là dịch vụ trực tuyến - ảnh 1
Đến cuối năm 2016, 70% trên tổng số các thủ tục hành chính ở Quảng Ninh đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang dichvucong.quangninh.gov.vn, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên đến 96%.

Buổi hội thảo trên là diễn đàn mở để các chuyên gia CNTT, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT cùng tham luận tập trung vào các vấn đề: kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả tại doanh nghiệp; xu hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý tổng thể doanh nghiệp và các giải pháp quản trị như quản trị nguồn lực doanh nghiệp, quản lý bán hàng tăng hiệu quả kinh doanh, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, bảo mật, an ninh, an toàn thông tin trong quản lý doanh nghiệp...

Đồng thời các thành viên tham gia cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai ứng dụng CNTT và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, các chính sách hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước với ngành CNTT và ứng dụng CNTT.

Trong năm 2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh cũng báo cáo đã tiến hành khảo sát, đánh giá mô hình chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp, hoàn thiện và triển khai các phương án phát triển, nâng cấp hệ thống chính quyền điện tử giai đoạn 2.

Với quá trình triển khai chính phủ điện tử ở Quảng Ninh, công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân cũng được thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ các bộ hồ sơ được tiếp nhận qua mạng ngày càng tăng, bước đầu đã đạt những kết quả khả quen, góp phần thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm ngoái 2015, Sở TT&TT Quảng Ninh đã tổ chức khoảng trên 60 lớp tập huấn về chính quyền điện tử cho người dân, với khoảng 5.000 học viên tham dự.

Kế hoạch tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn về chính quyền điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh và Sở TT&TT xây dựng và triển khai từ năm 2014. Trong năm 2014, Sở đã triển khai 80 lớp tuyên truyền tập huấn về chính quyền điện tử tại các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí và huyện Vân Đồn với gần 4.000 học viên tham gia.

Bên cạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, tính trong năm 2016 Quảng Ninh cũng đã tổ chức 2 buổi hội thảo ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò của CNTT trong hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet