Quảng Ninh: Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM quý IV năm 2017

Việt Dũng

Vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 và Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2017, Thường trực BCĐ huyện Ba Chẽ đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Chương trình 135 và Chương trình xây dựng nông thôn mới. UBND huyện phê duyệt các Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gồm: Dự án khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Đồn Đạc; Dự án phát triển vùng nguyên liệu Trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm; Khu dân cư tự xây thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông; Trung tâm hành chính và khu dân cư tự xây xã Thanh Sơn; Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng tại thôn Nước Đừng, xã Đồn Đạc. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 02 điểm dân cư tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn; xây dựng 25 công trình hạ tầng nguồn vốn nông thôn mới, trong đó có 04 công trình chuyển tiếp và 21 công trình khởi công mới; chỉ đạo các xã vận động thực hiện hoàn thành xây mới 127 nhà ở đạt chuẩn;

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại vụ Xuân, vụ Mùa 2017, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 844,1 ha, bằng 102,9% KH; tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản phát triển ổn định; sản xuất lâm nghiệp được đẩy mạnh, tính đến ngày 11/10/2017 toàn huyện trồng mới được 3.461,9 ha đạt 98,9% kế hoạch; tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 42,2 ha đạt 92% KH; cấp 02 giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho 02 hộ tại xã Thanh Sơn, Đạp Thanh; nâng tổng số trang trại trên địa bàn huyện lên 12 trang trại;thực hiện các mô hình khuyến nông, tập huấn chuyển giao kỹ thuật như: Mô hình cải tạo giống Thanh long tại xã Nam Sơn với diện tích 2.700 m2 /04 hộ; mô hình tuyển chọn giống mía tím tại xã Đồn Đạc có diện tích 0,13 ha/01 hộ; Dự án Ngô cao sản 66,6 ha với 421 hộ tham gia, năng suất đạt 47 tạ/ha; Mô hình chế phẩm AT-YTB quy mô 60 m2chuồng lợn, 370 m2chuồng gà/5 hộ; Mô hình thụ tinh nhân tạo bò hướng BRAIMAN; mô hình tưới nhỏ giọt tiết kiệm cho 01 ha cây ăn quả; mô hình trồng ngô sinh khối của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh có quy mô 5,0 ha. UBND huyện đã phê duyệt 33 dự án và 04 hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất với tổng nhu cầu kinh phí nhà nước hỗ trợ 4.935,167 triệu đồng, Hiện nay tiếp tục tiếp nhận, thẩm định bổ sung 02 dự án gồm Dự án hỗ trợ máy sấy lạnh Trà hoa vàng và dự án trồng trà hoa vàng với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; Phê duyệt quyết toán được 16 hồ sơ dự án với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Hỗ trợ các DN, HTX, Tổ hợp tác, hộ SXKD quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tại các Hội chợ, Lễ Hội; hoàn thành thiết kế Bộ nhận diện sản phẩm Trà hoa vàng, Thanh long, Nấm linh chi, Lá tắm người Dao, Măng mai khô, Măng mai muối ớt, Mật ong, quất ngâm Mật ong.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện Ba Chẽ đã tích cực triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 167 giai đoạn 2 và từ nguồn xã hội hóa, nguồn quỹ người nghèo năm 2017, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tính đến ngày 12/10/2017 đã khai giảng được 01 lớp máy nông nghiệp, 01 lớp lái xe ô tô, 03 lớp chăn nuôi gia súc gia cầm.

Theo đó, Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 978 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế trồng rừng, chăn nuôi và xây dựng nhà ở của hộ nghèo; Chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên, mạng lưới trường lớp được giữ vững; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn; tổ chức thành công các lễ hội, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài huyện tham gia; tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ 8; chỉ đạo thành lập các HTX, Tổ hợp tác tại các xã để thực hiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thôn, bản và quản lý các công trình thủy lợi, công trình nước sạch; vận động nhân dân thực hiện Ngày chủ nhật xanh, góp phần nâng cao ý thức người dân trong thu gom và xử lý rác thải; Tiếp tục thực hiện Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” huyện Ba Chẽ. Hoàn thành tốt việc bầu cử trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020. Thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên của Thường trực và các Ban của Hội đồng; triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đợt cao điểm đảm bảo TTATGT; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong thực hiện xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; UBND huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn tư vấn, hỗ trợ các xã lập quy hoạch thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu cho các xã, đến nay đã tiến hành khảo sát, hoàn thành việc lập quy hoạch thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho 10 thôn và khảo sát, hoàn thiện sơ đồ thiết kế 16 vườn mẫu của 10 thôn; phát động phong trào “Ngày thứ 7 nông thôn mới” vận động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị tập trung thực hiện tiêu chí môi trường như: trồng cây làm hàng rào xanh tại các tuyến đường ngõ xóm, trục thôn, khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Về tiến độ triển khai Chương trình 135, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã hoàn thiện và thông qua HĐND huyện 2 Đề án cấp huyện và 2 Đề án cấp xã gồm Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020; Rà soát, đề xuất tỉnh bổ sung các nội dung, danh mục đầu tư vào Đề án 196 đối với xã Minh Cầm và 03 thôn ĐBKK của xã Lương Mông giai đoạn 2017-2019; triển khai thực hiện 3 công trình chuyển tiếp và 29 công trình khởi công mới; UBND phê duyệt 11 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2017 của các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với 913 hộ đăng ký tham gia, tổng nhu cầu vốn nhà nước hỗ trợ gần 9 tỷ đồng; trong đó Lĩnh vực trồng trọt 3 dự án; chăn nuôi 8 dự án. Trong tháng 8 tiếp tục phê duyệt 06 dự án PTSX thuộc nguồn vốn Chương trình NTM hỗ trợ PTSX theo cơ chế Chương trình 135 đối với xã Minh Cầm và 3 thôn ĐBKK xã Lương Mông với 45 hộ tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ là 369,1 triệu đồng; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 158 hộ; Năm 2017, mở 6 lớp cho 140 học viên tham gia, đến nay đã mở 5 lớp, còn 01 lớp đang tổ chức triển khai thực hiện.

Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ, Lê Minh Hải cho biết, thời gian tới Ba Chẽ sẽ yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã rà soát, thống nhất lại các chỉ tiêu, tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; chỉ đạo đôn đốc nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động phát triển sản xuất; tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; tiếp tục thực hiện tốt hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công theo chương trình 167 giai đoạn II; tăng cường công tác quản lý nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet