Quảng Ninh: Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền 4 Luật

Bình Minh

Một trong những mục tiêu hướng tới là kịp thời tuyên truyền 4 bộ luật tới đồng bào các dân tộc ở miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để người dân hiểu và tuân thủ pháp luật.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thi hành, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính đến cán bộ công nhân viên của Ban Dân tộc tỉnh để đảm bảo việc thi hành, áp dụng các luật này được kịp thời, đồng bộ; Tuyên truyền đến bà con đồng bào các dân tộc ở miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch này là bổ sung nội dung thi hành, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Phòng Chính sách dân tộc chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính lồng ghép với việc tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet