Quảng Ninh bàn giải pháp xây dựng NTM

BT

Chiều ngày 26/11, Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo xây dựng thôn NTM tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

 

Quang cảnh Hội thảo

Đây là hội thảo cấp tỉnh được Ban xây dựng NTM tỉnh tổ chức trên cơ sở đã giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các địa phương về Bộ tiêu chí xây dựng thôn NTM. Dự thảo Bộ tiêu chí thôn NTM gồm 5 tiêu chí và 37 chỉ tiêu. 5 tiêu chí gồm: Sản xuất phát triển (7 nội dung); Môi trường sống được cải thiện (9 nội dung); Hạ tầng được nâng cấp (10 nội dung); Đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao (6 nội dung) và An ninh chính trị ổn định (5 nội dung).

Tại hội thảo này, các đại biểu tham dự tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến về các phương án tên gọi của Bộ tiêu chí thôn NTM cũng như những nội dung cụ thể trong các nhóm tiêu chí được đề cập trong Dự thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu ý kiến

Kết luận hội thảo, đồng chí Trương Công Ngàn, Trưởng Ban xây dựng NTM tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo Dự thảo Bộ tiêu chí thôn NTM sẽ tiếp tục nghiên cứu, thống nhất tên gọi của bộ tiêu chí; xây dựng các chỉ tiêu thôn NTM trên cơ sở gọn, dễ hiểu, dễ triển khai và đúng quy định của Luật; đảm bảo tính đa dạng vùng miền. Đồng thời, Ban xây dựng NTM tỉnh sẽ sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM trong thời gian tới; phát động phong trào xây dựng thôn NTM trên toàn tỉnh.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet