Quảng Ninh: Báo cáo chính trị cần cô đọng, súc tích, sát thực và dễ hiểu

PV

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015- 2020) cần cô đọng, súc tích, sát thực và dễ hiểu là yêu cầu của đ/c Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 2/7, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đã tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020). Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Tiểu ban văn kiện nhấn mạnh: Báo cáo chính trị cần cô đọng, súc tích, sát thực và dễ hiểu.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã cho ý kiến vào bố cục, chủ đề dự thảo Báo cáo chính trị. Đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các ý kiến yêu cầu số liệu trong báo cáo phải đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, cụ thể, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP và thu nhập bình quân đầu người.

Đ/c Nguyễn Văn Đọc , Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì cuộc họp. (baoquangninh.com.vn)

Dự thảo phải nêu rõ nguyên nhân của các chỉ tiêu mà Đảng bộ tỉnh đạt được và chưa đạt được, qua đó nêu bật bức tranh của Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua; về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần nghiên cứu sâu, rà soát kỹ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục đưa tỉnh phát triển trong nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Tiểu ban về kết cấu và cách trình bày Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Báo cáo Chính trị là văn kiện quan trọng, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó phải làm nổi bật được bức tranh hiện nay cũng như trong nhiệm kỳ tới của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, bổ sung chỉnh sửa để dự thảo báo cáo đảm bảo cô đọng, súc tích, sâu sắc, sát thực, dễ hiểu. Đồng thời cũng lưu ý trong báo cáo chính trị khi nêu số liệu phải có sự phân tích, đánh giá, đặc biệt phải nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ qua, nhất là việc thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh; việc đổi mới phương thức đầu tư; tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và nông thôn mới…

Đồng chí yêu cầu các tiểu ban phụ trách các mảng phải chủ động thực hiện các nội dung công việc đã được phân công đảm bảo yêu cầu đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet