Quảng Ninh biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 12

M.A

Hôm 17/10, Quảng Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiếu số lần thứ 12, trao tặng bằng khen cho 22 vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong hai năm 2015-2016.

Tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Báo Nhân dân

 

Là nhóm người có đóng góp rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 555 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh xứng đáng được biểu dương, khen thưởng. 

Trong hai năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống; chủ động tổ chức, vận động đồng bào tham gia phong trào toàn dân giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự ở vùng dân tộc, biên giới, hải đảo; tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Họ đã hỗ trợ chính quyền và nhân dân, đóng vai trò nòng cốt duy trì 63 mô hình phát triển, 340 tổ tự quản và thu hút hơn 1.400 lượt người tham gia. Đồng thời, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương cũng phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả phong trào đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet