Quảng Ninh chú trọng công tác hội nhập kinh tế quốc tế

Lê Hoàng

Theo đánh giá của các chuyên gia, hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Trong những năm qua, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở tốc độ cao, thu ngân sách nhà nước luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố cao nhất, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững; Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, vị thế của tỉnh Quảng Ninh từng bước được nâng cao.
Trong thời gian tới nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của Quảng Ninh rất nặng nề. Đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần: Nâng cao nhận thức, yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế; Xác định nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia các FTA thế hệ mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để tạo sự thống nhất về nhận thức, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập. 

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải hiểu rõ, hiểu sâu về hội nhập kinh tế quốc tế; các cơ hội và thách thức để xây dựng được chương trình hành động cụ thể, chú trọng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường dài hạn, phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến; Có đủ năng lực, trình độ để tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; Không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để khẳng định vị thể trên thị trường quốc tế.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet