Quảng Ninh có thêm Sở Du lịch

Minh Tâm

Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra ngày 8/4, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và kiện toàn Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao

Trước đó, ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Quảng Ninh và một số thành phố trực thuộc TƯ lớn thành lập riêng Sở Du lịch.

Việc thành lập sở du lịch được căn cứ vào các tiêu chí có di sản thiên nhiên, di sản văn hóa được xếp hạng thế giới, có tiềm năng du lịch nổi trội. Ngành Du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng hoặc ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Số lượng khách du lịch đạt từ 2 triệu lượt khách/năm trở lên…

Mỗi năm Quảng Ninh đón hàng triệu du khách

Căn cứ vào các tiêu chí trên thì Quảng Ninh hiện có Di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới  Vịnh Hạ Long. Có 4 di tích trọng điểm quốc gia; trên 500 di tích được xếp hạng quốc gia hoặc cấp tỉnh…Đặc biệt, năm 2015, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 7,7 triệu lượt.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet